Zabbix açık kaynak kodlu olan servis, network ve uygulama izleme servisidir. Sunucu, switch, router … gibi donanımlardan agent, snmp, gibi araçları kullanarak bilgileri çekmeye yarar. Peki ne işimize yarayacak derseniz en basit hali ile çok fazla donanım cihazımız var ise tek ekrandan cihazların sağlıklı olup olmadığını görebiliriz, özelliklerini görebilir, istediğimiz şekilde dokümantasyon çalışmalarımız için yararlı olabilir.

 

 

Yazımızın en alt kısmında ise zabbix ile ilgili diğer yazılarımıza (agent kurulumu, snmp ayarları, map oluşturma vs.) ait linkleri toplayacağız. Bu şekilde ulaşılması daha kolay olur diye düşünüyorum.

 

 

Zabbix Kurulu ve Temel Yapılandırma:

Zabbix kurulumu için sistemde Mairadb, Php ve Apache kurulu olmalıdır. Kısacası bir LAMP sunucuya ihtiyacımız var. LAMP sunucu kurulumu bu sayfada.

Zabbix, Centos’un temel deposunda bulunmadığı için ilk olarak sisteme Zabbix’in resmi deposunun eklenmesi gerekir.

Deponun eklenmesinden sonra aşağıdaki komut ile gerekli paketleri indirebiliriz.

Kurulumdan sonra zabbix.conf dosyası içerisinde bölgemize uygun olan timezone ayarı yapılır.

php_value date.timezone Europe/Istanbul

Ayarların etkin olması için Apache restart edilir.

Zabbix’in kullanabilmesi için Mariadb üzerinde bir veri tabanı oluşturmamız gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki komutları kullanarak Zabbix için yeni bir kullanıcı ve veri tabanı oluşturuyoruz.

Veri tabanı adı: zabbixdb

Kullanıcı adı: yiğit

Parola: alisan

Yukarıdaki Mariadb kodlarını kopyala yapıştır yaptıktan sonra çalıştırmadan önce tırnak işaretlerinin düzgün olduğuna emin olmalıyız(Shift+2 tuşu ile yapılan işaret) .

Daha sonra kurulumda gelen temel veri tabanı şablonunu gunzip ile çıkararak kendi oluşturduğumuz veri tabanının içerisine eklememiz gerekiyor. Böylece veri tabanı içerisinde tek tek tablo, bağlantı vs. gibi işlerle uğraşmamıza gerek kalmıyor.

Veri tabanı ile işimiz bittikten sonra “zabbix_server.conf” dosyası içerisine servisin veri tabanımız ile bağlantı kurabilmesi için  aşağıdaki satırları bularak gerekli değişiklikleri yapıyoruz.

DBName=zabbixdb //Yukarıda oluşturduğumuz veri tabanı adı
DBUser=yiğit // Yukarıda oluşturduğumuz kullanıcı adı
DBPassword=alisan // Yukarıda oluşturduğumuz parola

Sunucu üzerindeki agenti aktif hale getirmek için “zabbix_agentd.conf” dosyasında aşağıdaki satırları bularak değişiklikler yapmamız gerekiyor.

Server=127.0.0.1

ServerActive=127.0.0.1

Hostname= zabbix_sunucu_hostname_adı

 

Temel ayar dosyasında bayağı fazla satır bilgi olduğu için her defasında bu üç satırı arayıp bulmak sıkıcı olabiliyor. Bu nedenle ben agent kurduğum tüm sistemlerde zabbix_agentd.conf dosyasını tamamen silip sadece yukarıdaki üç satırlık bilgiyi giriyorum. Hayır herhangi bir zararı olmuyor yada silinen satırlar gereksiz değil. Siliyorum çünkü ben temel özelliklerini kullanacağım ve geri kalan ayarları varsayılan olarak kullanacağım.

Zabbix sunucu diğer makinalardaki agent i ile TCP 10050 ve TCP 10051 portu üzerinden haberleşir. Bu nedenle bu portlar agüvenlik duvarı üzerinden izin vermemiz gerekiyor.

Bu aşamadan sonra geri kalan bağlantı ve temel ayar işlemlerini zabbix arayüzünden yapacağız. Ara yüze ulaşmak için:

http://localhost/zabbix/  ya da  http://sunucu-ip-adresi/zabbix/  adresini kullanabiliriz.

Admin-zabbix Aşağıdaki ekranda sistemimizdeki servislerimiz ile ilgili genel bilgiler yer alıyor. Eğer kurulumda herhangi bir sıkıntı oluşmamışsa buradaki tüm maddelerin karşısında “OK” onayı yer almalıdır.

 

Aşağıdaki ekranda Zabbix sunucumuz ile veri tabanı arasındaki iletişim için gerekli olan bilgileri (Veri tabanı türü-host adresi-veri tabanı bağlantı portu- veri tabanı adı-kullanıcı adı- parola) girmemiz gerekmektedir.

Son ekranda ise karşımıza yaptığımız ayarlar ile ilgili bilgiler gelmektedir. En son adımda gerekli ayarlar düzgün şekilde yapılmış ve “/etc/zabbix/web/zabbix.conf.php” dosyasının oluşturulmuş olduğu bilgisi gelmektedir.

Varsayılan olarak kullanıcı adı: admin parola: zabbix tir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.