Esxi sunucumuzda snmp servisini aktif etmek istediğimiz zaman “Call “HostServiceSystem.Start” for object ” serviceSystem-125″ on vCenter Server “esxi_sunucu_adı” failed “ şeklinde bir hata almışsak bunun nedeni snmp xml dosyasındaki eksiklikten kaynaklanmaktadır. Bu durumu gidermek için ilk olarak esxi sunucumuza ssh ile bağlanmamız gerekiyor. Ssh servisini aktif edebilmek için aşağıdaki resimde gösterilen adımları sırasıyla uyguluyoruz. Bağlandıktan […]

okumaya devam →

Mevcut ağımızda bulunan cihazlara uzaktan yönetebilmek için kullandığımız “snmp” protokolünün Huawei switchlerde nasıl ayarlandığını uygulayacağız. Mevcut ağımızı dahia iyi yönetebilmek için ağ altyapımızı oluşturan tüm donanımların sürekli izlenmesi gerekmektedir. Bunun için kullanılan en iyi yöntem “SNMP” protokolü ile cihaza ait bilgilerin sürekli çekilerek  ağ izleme yazılımları (Örneğin: Zabbix) ile izlenmesidir. Böylece switchimizle alakalı alarm durumlarını […]

okumaya devam →

Bu yazımızda rrdtool, mrtg programları kullanarak network yapımızdaki uç noktaların (kişisel bilgisayar, tablet, telefon gibi) sayılarını SNMP komutları yardımıyla ve MIBs ağaç yapısını göz önüne alarak gerekli Oid kodlarını kullanarak istediğimiz donanım üzerinden (ana omurga, güvenlik duvarı, kenar switch gibi ) çekerek RRD formata çevireceğiz ve grafiğe dökerek görsel ve sayısal veriler elde edeceğiz. Yazımız […]

okumaya devam →