Ağ alt yapımız sürekli büyüyen bir yapıysa hangi cihazın hangi cihaz ile hangi portlardan bağlı olduğunu görmek istersek, kısacası ağımızı haritalandırmak istersek kullanmamız gereken protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol) yani  Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü dür. Bu protokol sayesinde tam olarak hangi switch hangi switch ile hangi porttan haberleşir, cihazların temel özellikleri nedir gibi bilgileri […]

okumaya devam →

Mevcut ağımızda bulunan cihazlara uzaktan yönetebilmek için kullandığımız “snmp” protokolünün Huawei switchlerde nasıl ayarlandığını uygulayacağız. Mevcut ağımızı dahia iyi yönetebilmek için ağ altyapımızı oluşturan tüm donanımların sürekli izlenmesi gerekmektedir. Bunun için kullanılan en iyi yöntem “SNMP” protokolü ile cihaza ait bilgilerin sürekli çekilerek  ağ izleme yazılımları (Örneğin: Zabbix) ile izlenmesidir. Böylece switchimizle alakalı alarm durumlarını […]

okumaya devam →

Ağımızı iyi yönetebilmek için, güvenliği sağlayabilmek için ağımızdaki switchlerimize ulaşabilmemiz gerekir. Switchlere uzaktan erişim için kullanılabilecek bazı protokoller http,ssh,telnet . Eğer cihazın cli ekranına ve komutlarına alışkın, aşina isek telnet yada ssh yeterli olmaktadır, aksi durumda http ile arayüz üzerinden izin verilen işlemleri yapabiliriz. Huawei s2700 switch üzerinde yapacağımız işlemler daha gelişmiş switchler ile ufak […]

okumaya devam →