Ram dolu olduğu zaman sistem swap alanını kullanmaya başlar. Daha sonra ram kısmında yer açıldığı zaman ram kısmına yazmaya devam eder. Bu süreçte swap ta olan süreçleri direk ram a geçirmek yerine süreçler çağrıldıktan sonra ram a geçişlerini yapar.

Ayrıca sistem üzerinde standalone çalışan bazı servisler ram üzerinde bir bloğu kendileri için cache alan olarak ayırırlar. Eğer servis ayırdığı alanı uzun bir süre boyunca kullanmaz ise Sistem bu durumda ilgili servis sürecini gereksiz olarak görür ve süreci swap alana taşır. Sistem üzerindeki servislerde böyle bir durum ile karşılaşmamak için:

 

/etc/sysctl.conf dosyası içerisindeki “ vm.swappiness=60 “ satırındaki sayıyı “1” yapmamız yeterlidir.

 

Swapoff: Linux sistemlerde swap alanını boşaltmak için kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.