Linux Server Professional ( LPIC-1 ) Sertifika Sınavları

LPIC-1

LPIC-1

LPIC-1 yani Linux Server Professional sertifikası alabilmek için verilmesi gereken iki sınavdan ilki LPIC-1 102 numaralı sınavdır.

Aşağıda 102 nolu sınavda sorulacak soruların kapsamı başlıklar halinde belirtilmiştir. Her başlık, alt başlıklarla gruplara ayrılmış ve sınavdaki yaklaşık ağırlıkları verilmiştir.

Ağırlık: Puanlar belirlenirken sınav için konuların önemi 1-10 arası sayılarla yaklaşık olarak gösterilmiştir.

Hedefler: Sınav 102

 • Başlık 105: Kabuklar, Script ve Veri Yönetimi
 • Başlık 106: Kullanıcı Ara yüzleri ve Masaüstü
 • Başlık 107: Yönetim Görevleri
 • Başlık 108: Zorunlu Sistem Servisleri
 • Başlık 109: Ağ Temelleri
 • Başlık 110: Güvenlik

Başlık 105: KABUKLAR, SCRIPT VE VERİ YÖNETİMİ

105.1 Kabuk(shell) çevre değişkenlerini kullanma ve özelleştirme

Ağırlık         4

Açıklama     Adaylar, kabuk ortamını kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirebilmeliler. Adaylar,global ve kullanıcı profillerini düzenleyebilmelilerdir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Sisteme giris zamanında ya da yeni bir kabuk ekranına geçerken çevre degiskenlerinin ayarlamak
 • Sık kullanılan komutlar için BASH fonksiyonları yazmak.
 • Yeni kullanıcı hesapları için minimum iskelet dizinleri olusturmak.
 • Komut arama yoluna dogru dizini vermek.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/profile    *env     *export     *set     *unset     *~/.bash_profile     *~/.bash_login

*~/.profile     *~/.bashrc     *~/.bash_logout     *function     *alias     *lists


105.2 Basit scriptler yazma ve düzenleme

Ağırlık         4

Açıklama     Adaylar mevcut script’leri özellestirebilmeli ya da yeni BASH script’leri yazabilmelilerdir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Standart sh sözdizimini kullanmak.(döngüler, sartlı ifadeler)
 • Bir komutun çıktısını baska bir komuta parametre olarak vermek.
 • Bir komut çalısmasından sonra dönen degerlerden basarılı ya da basarısız oldugunu anlamak ve varsa ekstra bilgileri almak.
 • Superuser’a belli sartlar altında mail göndermek.
 • Script yorumlayıcısını shebang(#!) satırında dogru ayarlamak
 • Script’lerin lokasyonunu, sahipligini, çalıstırılmasını ve suid haklarını yönetmek

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*for     *while     *test     *if     *read     *seq


105.3 SQL veri yönetimi

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar, veritabanlarını sorgulayabilmeli ve temel SQL komutları kullanarak veri üzerinde islem yapabilmelilerdir. Bu konu,2 tablonun birlestirilerek sorgulanmasını ve/veya subselect’leri içermektedir

Temel Bilgi Alanları:

 • Temel SQL komutlarını kullanmak.
 • Temel veri isleme gerçeklestirmek.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*insert     *update     *select     *delete     *from     *where     *group by     *order by     *join


Başlık 106: KULLANICI ARAYÜZLERİ ve MASAÜSTÜ

106.1 X11 Kurulumu ve Yapılandırması

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar X11 kurabilmeli ve konfigurasyonunu yapabilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Video kartının ve monitörün X sunucusu tarafından desteklenip desteklenmedigini anlamak.
 • X font sunucusunu ögrenmek.
 • X Penceresi yapılandırma dosyasının hakkında temel bilgi edinmek.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/X11/xorg.conf     *xhost     *DISPLAY     *xwininfo     *xdpyinfo     *X


106.2 Görüntü Yöneticisini Yapılandırma

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar, monitör yöneticini kurup, özellestirebilmelilerdir. Bu konu, XDM (X Display Manger), GDM (Gnome Display Manager) ve KDM (KDE Display Manager) görüntü yöneticilerini kapsamaktadır

Temel Bilgi Alanları:

 • Görüntü yöneticisini açıp kapatmak.
 • Görüntü yöneticisi selamlama cümlesini degistirmek.
 • Görüntü yöneticisi için varsayılan renk derinligini degistirmek.
 • Görüntü yöneticisini X-istasyonları için yapılandırmak.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/inittab     *xdm konfigürasyon dosyaları     *kdm konfigürasyon dosyaları

*gdm konfigürasyon dosyaları


106.3 Erişilebilirlik

Ağırlık         1

Açıklama     Erişilebilirlik teknolojileri hakkında bilgi ve farkındalığın gösterilmesi

Temel Bilgi Alanları:

 • Klavye erilebilirlik ayarlarını yapmak.(AccessX)
 • Görsel ayarlar ve temalar.
 • Yardımcı Teknolojiler (ATs)

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*Sticky/Repeat Keys     *Slow/Bounce/Toggle Keys     *Mouse Keys    *Orca

*High Contrast/Large Print Desktop Themes     *Screen Reader    *GOK

*Braille Display     *Screen Magnifier     *On-Screen Keyboard

*Gestures (used at login, for example gdm)     *emacspeak


Başlık 107: YÖNETİM GÖREVLERİ

107.1 Kullanıcı Hesapları, Gruplar ve İlgili Sistem Dosyalarının Yönetimi

Ağırlık         5

Açıklama     Adaylar, kullanıcı hesabı ekleyip, silebilmeli ve askıya alabilmeli ve kullanıcı hesaplarında güncelleme yapabilmelilerdir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Kullanıcı ve grup hesabı eklemek, kaldırmak ve güncellemek.
 • password/group veritabanlarında kullanıcı/grup bilgilerini yönetmek.
 • Özel amaçlı ve limitli hesaplar olusturup, yönetmek.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/passwd     */etc/shadow     */etc/group     */etc/skel     *chage     *groupadd

*groupdel     *groupmod     *passwd     *useradd     *userdel     *usermod


107.2 Zamanlanmış İşler(cron) ile Sistem Yönetimi Görevlerinin Otomatikleştirilmesi

Ağırlık         4

Açıklama     Adaylar, düzenli aralıklarla ya da belirlenen spesifik bir zamanda sistem işlerini çalıştırmak için cron ve anacron’u kullanabilir olmalılardır.

Temel Bilgi Alanları:

 • Sistem islerini ve cron’u yönetmek.
 • at ve cron’a kullanıcı erisimlerini yapılandırmak.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/cron.{d,daily,hourly,monthly,weekly}     */etc/at.deny     */etc/at.allow

*/etc/crontab     */etc/cron.allow     */etc/cron.deny     */var/spool/cron/*

*crontab     *at     *atq     *atrm


107.3 Yerelleştirme ve Uluslararası Hale Getirme

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar, sistemi İngilizce’den başka bir dille sistemin yerelleştirmesini sağlayabilmelilerdir. Ayrıca,LANG = C’nin script yazarken neden yararlı olduğunu bilmelilerdir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Yerelleştirme ayarları.
 • Zaman dilimini ayarlamak.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/timezone     */etc/localtime     */usr/share/zoneinfo     *LC_*

*LC_ALL     *LANG     *TZ     */usr/bin/locale     *tzselect     *tzconfig

*date     *iconv     *UTF-8     *ISO-8859     *ASCII     *Unicode


Başlık 108: ZORUNLU (TEMEL) SİSTEM SERVİSLERİ

108.1 Sistem Saatini Ayarlama

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar, sistem zamanının düzgün şekilde ayarlayabilmeli ve NTP ile saati senkronize edebilmelilerdir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Sistem saatini ve tarihini tanımlama.
 • Donanım saatini UTC’de dogru zamana ayarlamak.
 • Dogru zaman dilimini yapılandırmak.
 • Temel NTP yapılandırması.
 • pool.ntp.org servisinin kullanılması.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/usr/share/zoneinfo     */etc/timezone     */etc/localtime     */etc/ntp.conf

*date     *hwclock     *ntpd     *ntpdate     *pool.ntp.org


108.2 Sistem Logları

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar, syslog daemon’unu yapılandırabilmelilerdir. Bu konu, loglama daemon’unun log çıktılarını merkezi bir log sunucusuna gönderecek sekilde ya da log çıktılarını merkezi bir log sunucu olarak kabul edecek sekilde yapılandırılmasını da içermektedir.

Temel Bilgi Alanları:

 • syslog yapılandırma dosyaları
 • syslog
 • standart olanaklar, öncelikler ve eylemler

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*syslog.conf     *syslogd     *klogd     *logger


108.3 Mail Sunucu(MTA,Mail Transfer Agent) Temelleri

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar yaygın olarak kullanılan MTA’lardan haberdar olmalılardır ve istemci üzerinde temel yönlendirme ve alias yapılandırması yapabilmelilerdir. Diger yapılandırma dosyaları dahil degildir.

Temel Bilgi Alanları:

 • E-posta alias’ları olusturmak.
 • E-posta yönlendirmesini yapılandırmak.
 • Yaygın olarak kullanılan MTA programları hakkında bilgi sahibi olmak(postfix, sendmail, qmail, exim) (yapılandırma hariç)

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*~/.forward     *sendmail emulation layer komutları     *newaliases     *mail

*mailq     *postfix     *sendmail     *exim     *qmail


108.4 Yazıcılar ve Çıktı Yönetimi

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar, CUPS ve LPD arayüzünü kullanarak yazıcı kuyruğunu ve kullanıcı yazdırma işlemlerini yönetebilmelilerdir.(Common Unix Printing System)

Temel Bilgi Alanları:

 • Temel CUPS yapılandırması(yerel ve uzak yazıcılar için).
 • Kullanıcı yazdırma kuyruklarını yönetmek.
 • Genel yazdırma problemleri için problem çözme.
 • YapılandırılmıŞ yazdırma kuyrugundan islem çıkarma ve islem ekleme.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*CUPS konfigürasyon dosyaları, araçları ve yardımcı programlar.

*/etc/cups     *eski lpd arayüzü(lpr, lprm, lpq)


 

Başlık 109: AĞ TEMELLERİ

109.1 İnternet Protokollerinin Temelleri

Ağırlık         4

Açıklama     Adaylar, TCP/IP ağ temellerini kavradıklarını gösterebilmelilerdir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Ağ maskelerinin anlasılması.
 • Public ve private “dotted quad” IP adresleri arasındaki farkı anlamak.
 • Varsayılan route/yönlendirme eklemek.
 • Genel TCP ve UDP portları hakkında bilgi edinmek (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 139, 143, 161, 443, 465, 993, 995).
 • TCP, UDP ve ICMP’nin ana özelliklerini ve aralarındaki farkları kavramak.
 • IPv4 ile IPv6 arasında ana farklılıkları kavramak.
 • IPv6 temel özellikleri bilgisi.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/services     *ftp     *telnet     *host     *ping     *dig     *traceroute     *tracepath


109.2 Temel Ağ Yapılandırması

Ağırlık         4

Açıklama     Adaylar, istemci makinalarda yapılandırma ayarlarını görebilmeli, değiştirebilmeli ve dogrulayabilmelilerdir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Ağ arayüzlerini elle ve otomatik olarak yapılandırmak.
 • Temel TCP/IP host yapılandırması.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/hostname     */etc/hosts     */etc/resolv.conf     */etc/nsswitch.conf

*ifconfig     *ifup     *ifdown     *route     *ping


109.3 Temel Ağ Sorunlarını Giderme

Ağırlık         4

Açıklama     Adaylar, istemci makinelerdeki ağ problemlerini belirleyebilmelilerdir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Elle ve otomatik olarak ağ arayüzlerini ve yönlendirme tablosunu yapılandırmak ve ağ arayüzü eklemek, silmek, baslatmak, durdurmak,yeniden başlatmak ve yeniden yapılandırmak.
 • Yönlendirme(routing) tablosunu degiştirmek, görüntülemek ve yapılandırmak ya da yanlış yapılandırılmış ön tanımlı ağ geçidini elle yapılandırmak.
 • Ağ yapılandırmasıyla ilgili problemleri debug etmek.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*ifconfig     *ifup     *ifdown     *route     *host     *hostname     *dig     *netstat

*ping     *traceroute


109.4 Kullanıcı Tarafında DNS Ayarlarını Yapılandırma.

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar, istemci makinada dns’i yapılandırabilmelilerdir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Yerel sistemde DNS’in kullanılısını göstermek.
 • Kullanılacak isim çözümleyicisinin sırasını degistirmek.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/hosts     */etc/resolv.conf     */etc/nsswitch.conf


Başlık 110: GÜVENLİK

110.1 Güvenlik Yönetimi Görevlerinin Yürütülmesi

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar, yerel güvenlik politikalarına göre makine güvenlik yapılandırmasının nasıl gözden geçirilmesi gerektigini bilmeleri gerekmektedir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Bir sistemi, suid ve sgid bit’e sahip dosyaları bulmak üzere incelemek.
 • Kullanıcı şifrelerinin oluşturulması ve şifrelerinin degiştirilmesi ve şifre eskitme bilgisinin girilmesi.
 • Bir sistem üzerindeki açık portların nmap ve netstat kullanılarak belirlenmesi.
 • Kullanıcının sisteme girislerini, kullanıcı süreçlerini ve bellek kullanımını sınırlamak.
 • Temel sudo yapılandırması ve kullanımı.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*find     *passwd     *lsof     *nmap     *chage     *netstat     *sudo     */etc/sudoers

*su     *usermod     *ulimit


110.2 Sunucu Güvenliğini Sağlama

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar, temel seviyede makine güvenliginin nasıl ayarlandıgını bilmelilerdir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Shadow sifrelerinin varlıgından ve nasıl çalıstıgından haberdar olmak.
 • Kullanımda olmayan ag servislerini kapatmak.
 • TCP wrapper’ların rolünü anlamak.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/nologin     */etc/passwd     */etc/shadow     */etc/xinetd.d/*     */etc/xinetd.conf

*/etc/inetd.d/*     */etc/inetd.conf     */etc/inittab     */etc/init.d/*     */etc/hosts.allow

*/etc/hosts.deny


110.3 Şifreleme ile Veri Güvenliği

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar, veriyi ve iletisimi korumak için public key tekniklerini kullanmayı bilmelidirler.

Temel Bilgi Alanları:

 • Temel OpenSSH 2 yapılandırılmasını ve kullanımını saglamak.
 • OpenSSH 2 sunucu key dosyalarınının rolünü anlamak.
 • Temel GnuPG yapılandırılmasını, kullanımını ve anahtar iptalini saglamak.
 • SSH port tünelleme metodunu anlamak (X11 tünellerini de içermektedir.).

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*ssh     *ssh-keygen     *ssh-agent     *ssh-add     *~/.ssh/id_rsa and id_rsa.pub

*~/.ssh/id_dsa and id_dsa.pub     *gpg     * ~/.gnupg/*

*/etc/ssh/ssh_host_rsa_key and ssh_host_rsa_key.pub

*/etc/ssh/ssh_host_dsa_key and ssh_host_dsa_key.pub

*~/.ssh/authorized_keys     */etc/ssh_known_hosts


 

Bilgilerin güncel haline (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

LPI tarafından verilen diğer sertifikalarla ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.