Linux Server Professional ( LPIC-1 ) Sertifika Sınavları

LPIC-1

LPIC-1

LPIC-1 yani Linux Server Professional sertifikası alabilmek için verilmesi gereken iki sınavdan ilki LPIC-1 101 numaralı sınavdır.

Aşağıda 101 nolu sınavda sorulacak soruların kapsamı başlıklar halinde belirtilmiştir. Her başlık, alt başlıklarla gruplara ayrılmış ve sınavdaki yaklaşık ağırlıkları verilmiştir.

Ağırlık: Puanlar belirlenirken sınav için konuların önemi 1-10 arası sayılarla yaklaşık olarak gösterilmiştir.

Hedefler: Sınav 101

Başlık 101: SİSTEM MİMARİSİ

101.1 Donanım Ayarlarını Tespit Etme ve Yapılandırma

Ağırlık           2

Açıklama       Adaylar temel sistem donanımlarını tanıyabilmeli ve donanımların konfigürasyonunu yapabilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Entegre çevre bileşenleri etkinleştirme, devre dışı bırakma.
 • Harici çevre bileşenlerle(klavye vb.) veya bu bileşenler olmadan sistem konfigürasyonunu yapabilme.
 • Çeşitli yığın depolama aygıt türleri arasında ayrımı yapabilme
 • Farklı aygıtlar(özellikle de açılış aygıtları) için farklı donanım numaraları (harware id) ayarlayabilme.
 • Coldplug ve hotplug cihazlar arasındaki farkları bilme.
 • Aygıtlar için donanım kaynaklarını belirleme.
 • Donanım bilgilerini listelemek için kullanılan araç ve yardımcı programları bilme.
 • USB aygıtlarını işletmek için kullanılan araç ve yardımcı programları bilme.
 • sysfs, udev, hald, dbus hakkında kavramsal bilgi sahibi olma.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi

/sys      /proc     /dev     modprobe     lsmod     lspci     lsusb


101.2 Sistemi Açma

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar sistemin önyükleme sürecini yönetebilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Çekirdeğe açılış anında genel açılış yükleyici komutları ve parametreleri verme
 • BIOS sürecinden açılış tamamlanana kadarki açılış süreci hakkında bilgi sahibi olma
 • Log dosyalarından açılış süresindeki olayları inceleme

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/var/log/messages     *dmesg     *BIOS     *bootloader     *kernel     *init


101.3 Açılış Seviyelerini Değiştirme, Sistemi Kapatma veya Yeniden Başlatma

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar Linux çalışma seviyelerini(runlevel) yönetebilmelidir. Bu hedefler tek kullanıcı moda geçme(single user), kapatma ve yeniden başlatmayı kapsamaktadır. Adayları sistemin çalışma seviyesini değiştirmeden prosesleri doğru bir şekilde sonlandırmalı ve kullanıcıları uyarı gönderebilmelidir. Bu hedefler ayrıca sistemin ön tanımlı çalışma seviyesinin ayarlanmasınıda kapsamaktadır.

Temel Bilgi Alanları:

 • Ön tanımlı çalışma seviyesini ayarlama.
 • Tek kullanıcı mod dahil olmak üzere çalışma seviyesi değiştirme
 • Komut satırından sistemi kapatma ve yeniden başlatma.
 • Çalışma seviyesini değiştirmeden önce veya diğer önemli olaylarda kullanıcıları bilgilendirme.
 • Prosesleri düzgün bir şekilde sonlandırma.
 • Systemd ve Upstart temel özellikleri bilgisi.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/inittab     *shutdown     *init     */etc/init.d     *telinit


Başlık 102: Linux Kurulumu ve Paket yönetimi

102.1 Disk Bölümlendirmesini Tasarlama

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar Linux için disk yapılandırmasını yapabilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Ayrı disk bölümü veya diskler üzerine dosya sistemi ve swap alanı ayırma.
 • Sistemi kullanım amacına göre dizayn edebilme.
 • /boot bölümü donanımın mimarisine göre açılış için uygun olmasını sağlama.
 • LVM temel özellikleri bilgisi.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/ (root) dosya sistemi     */var dosya sistemi     */home dosya sistemi     *swap alanı

*mount noktaları     *bölümlendirmeler


102.2 Açılış Yükleyicisi Kurma

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar açılış yükleyicisi seçebilmeli, kurabilmeli ve konfigürasyonu yapabilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Alternatif açılış yeri ve yedek açılış seçeneklerini sağlama
 • Eski GRUB vb açılış yükleyicisini kurabilme ve konfigürasyonunu yapma.
 • GRUB 2 temel yapılandırma değişiklikleri gerçekleştirme.
 • Açılış yöneticisine müdahele edebilme.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/boot/grub/menu.lst, grub.cfg ve diğer türevleri     *grub-install     *MBR     *superblock


102.3 Paylaşımlı Kütüphaneleri Yönetme

Ağırlık         1

Açıklama     Candidates should be able to determine the shared libraries that executable programs depend on and install them when necessary.

Temel Bilgi Alanları:

 • Identify shared libraries.
 • Identify the typical locations of system libraries.
 • Load shared libraries.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*ldd     *ldconfig     */etc/ld.so.conf     *LD_LIBRARY_PATH


102.4 Debian Paket Yöneticisini Kullanma

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar debian paket araçlarını kullanarak paket yönetimi yapabilmelidir.

 • Temel Bilgi Alanları:
 • Debian paketlerini kurma,güncelle ve silme.
 • Belirli dosya veya kütüphaneleri içeren dosyaları paketler kurulu olsun olmasın arayabilme.
 • Paketler hakkında -paketin kurulu olup olmadığı farketmeden- versiyon,içerik, bağımlılık, paket bütünlüğü ve kurulu olup olmadığı ilgisini alma.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/apt/sources.list     *dpkg     *dpkg-reconfigure     *apt-get    *apt-cache     *aptitude


102.5 RPM ve YUM Paket Yöneticisi

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar rpm ve yum araçlarını kullanarak paket yönetimi yapabilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • rpm ve yum kullanarak paket kurma, tekrar kurma, güncelleme ve silme işlemleri yapma.
 • rpm paketleri hakkında sürüm, durum, bağımlılık, bütünlük ve imza bilgileirini elde edebilme.
 • Bir paketin hangi dosyaları içerdiğini, bir dosyanın hakkı pakete ait olduğunu öğrenme.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*rpm     *rpm2cpio     */etc/yum.conf     */etc/yum.repos.d/    *yum     *yumdownloader


Başlık 103: GNU ve Unix Komutları

103.1 Komut Satırında Çalışma

Ağırlık         4

Açıklama     Adaylar komut satırını kullanarak kabuk ile etkileşim kurabilmelidir. Burada kabuk olarak bash kullanıldığı varsayılmıştır.

Temel Bilgi Alanları:

 • Temel görevleri yürütebilmek için komut satırından tek bir kabuk komutu veya bir satırlık komut serisi çalıştırma
 • Kabuk çevre değişkenlerini kullanma(değişken tanımlama, referans verme, değişkenleri export etme) veya değiştirme
 • Önceki çalıştırılan komutları kullanma(history) ve düzenleme.
 • path’de tanımlı veya tanımlı olmayan komutları çalıştırma.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*bash     *echo     *env     *exec     *export     *pwd     *set     *unset     *man     *uname     *history     *.bash_history


103.2 Metin Dizilerini Filtreler Kullanarak İşleme

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar metin dizilerine(streams) filtreler uygulayabilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • GNU textutils paketinde bulunan UNIX komutlarını kullanarak metin dosyalarına veya çıktı dizilerine filtreler uygulamak.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*cat     *cut     *expand     *fmt     *head     *od     *join     *nl     *paste     *pr     *sed     *sort     *split     *tail     *tr     *unexpand     *uniq     *wc


103.3 Temel Dosya Yönetimi Yapma

Ağırlık         4

Açıklama     Adaylar dosya ve dizin yönetimi için temel linux komutlarını kullanabilmeliler.

Temel Bilgi Alanları:

 • Tek bir dizin veya dosyayı kopyalama, taşıma ve silme
 • Birden fazla dosya ve dizinleri alt dizinlerle birlikte kopyalama
 • Birden fazla dosya ve dizinleri alt dizinlerle birlikte silme
 • Komutlarda basit ve ileri seviye genel arama(wildcards) özelliklerini kullanma.
 • find komutu ile dosyaları tipine, boyutuna veya zamanına göre bulma ve bulunan dosyalar üzerinde işlem yapma.
 • tar, cpio ve dd komutlarının kullanımı.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*cp     *find     *mkdir     *mv     *ls     *rm     *rmdir     *touch     *tar     *cpio     *dd     *file     *gzip     *gunzip     *bzip2     *file globbing


103.4 Stream, boru(pipe) ve Yönlendirmelerin Kullanımı

Ağırlık         4

Açıklama     Adaylar, streams yönlendirebilmeli ve metinsel verinin daha efektif olarak islenmesi için streams birlestirebilmelidir. Buradaki konular,standart girdinin,standart çıktının ve standart hatanın yönlendirilmesi,bir komutun çıktısının baska bir komuta girdi olarak verilmesi,bir komutun çıktısının baska bir komuta argüman olarak verilmesi ve çıktının hem standart çıktıya hem de dosyaya gönderilmesidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Standart girdinin, çıktının ve hatanın yönlendirilmesi.
 • Bir komutun çıktısının baska bir komutu girdi olarak verilmesi.
 • Bir komutun çıktısının baska bir komuta argüman olarak verilmesi.
 • Çıktının hem standart çıktıya hem de bir dosyaya gönderilmesi.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*tee     *xargs


103.5 Prosesleri Oluşturma, İzleme ve Sonlandırma

Ağırlık         4

Açıklama     Adaylar, temel süreç yönetimini yerine getirebiliyor olmalılardır.

Temel Bilgi Alanları:

 • Önplanda ve arkaplanda süreçleri çalıstırmak.
 • Bir programa sistemden çıktıktan sonra çalısmaya devam etmesi için bir programa sinyal göndermek.
 • Aktif süreçleri izlemek.
 • Süreçleri gösterim için seçmek ve sıralamak.
 • Süreçlere sinyal göndermek.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*&     *bg     *fg     *jobs     *kill     *nohup     *ps     *top     *free     *uptime     *killall


103.6 Proseslerin Çalışma Önceliklerini Değiştirme

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar, süreç çalısma önceliklerini yönetebiliyor olmalılardır.

Temel Bilgi Alanları:

 • Olusturulan bir görev için varsayılan önceligi bilmek.
 • Bir programı varsayılandan yüksek ya da alçak bir öncelikte çalıstırmak.
 • Çalısan bir sürecin önceligini degistirmek.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*nice     *ps     *renice     *top


103.7 Düzenli İfadeler(regular expression) Kullanarak Metin Dosyalarında Arama

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar, düzenli ifadeleri kullanarak dosyalar ve metin verisi üzerinde degisiklik yapabiliyor olmalılardır. Bu konu birçok simge karakter içeren basit düzenli ifadeler olusturmayı kapsar. Aynı zamanda dosya sisteminde ya da dosya içeriginde arama yapmak için düzenli ifadelerin kullanımını da kapsar.

Temel Bilgi Alanları:

 • Birçok simge karakter içeren basit düzenli ifadeler olusturmak.
 • Dosya sisteminde ya da dosya içeriginde arama yapmak için düzenli ifadelerin kullanmak.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*grep     *egrep     *fgrep     *sed     *regex


103.8 vi ile Temel Dosya Düzenleme

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar, metin dosyalarını vi kullanarak düzenleyebiliyor olmalılardır. Bu konu, vi ile dosyada gezinmeyi, temel vi modlarını,bir metini ekleme,düzenleme,silme,kopyalama ve arama işlemlerini içermektedir.

Temel Bilgi Alanları:

 • vi kullanarak bir dosyada gezinmek.
 • Temel vi modlarını kullanmak.
 • Bir metin aramak, düzenlemek, silmek,kopyalamak ve aramak.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*vi      */, ?     *h,j,k,l     *i, o, a     *c, d, p, y, dd, yy     *ZZ, :w!, :q!, :e!


Başlık 104: Aygıtlar, Linux Dosya Sistemleri, Dosya Sistemi Hiyerarşi Standartdı

104.1 Disk Bölümü ve Dosya Sistemi Oluşturma

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar disk bölümlerini yapılandırabilmeli ve disk vb medyalar üzerinde dosya sistemleri -swap dahil- oluşturabilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • mkfs komutunu kullanarak disk bölümleri ve aşağıdaki gibi dosya sistemlerini oluşturma:
  • ext2/ext3/ext4
  • xfs
  • reiserfs v3
  • vfat

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*fdisk     *mkfs     *mkswap


104.2 Dosya Sistemi Bütünlüğünü Sağlama

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar standard dosya sistemleri ve jurnal(journaling) desteği olan dosya sistemlerinin bakımını yapabilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Dosya sisteminin bütünlüğünü doğrulama.
 • Boş alanları ve inode değerlerini görüntüleme.
 • Basit dosya sistemi sorunlarını giderme.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*du     *df     *fsck     *e2fsck     *mke2fs     *debugfs     *dumpe2fs     *tune2fs

*xfs araçları (xfs_metadump, xfs_info vb.)


104.3 Dosya Sistemlerinin mount/unmount Süreçlerini Yönetme

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar dosya sistemlerini mount edebilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Dosya sistemlerini elle mount/unmount yapma.
 • Açılışta dosya sistemlerini mount edebilme.
 • Kullanıcıların mount edebileceği çıkarılabilir dosya sistemlerini yapılandırma.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*/etc/fstab     */media     *mount     *umount


104.4 Disk Kotası Yönetimi

Ağırlık         1

Açıklama     Adaylar kullanıcılar için disk kotası yönetimi yapabilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Dosya sistemi için disk kotası tanımlama.
 • Kullanıcı kotasını düzenleme, kontrol etme ve raporlama.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*quota     *edquota     *repquota     *quotaon


104.5 Dosya İzinlerini ve Sahipliğini Yönetme

Ağırlık         3

Açıklama     Adaylar dosya izinleri ve sahiplikliklerini doğru bir şekilde kullanarak dosyalara erişimleri kontrol edebilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Standart, özel dizin ve dosyalara erişimleri yönetme.
 • Güvenliği sağlamak için suid,sgid ve sticky bit gibi özel erişim modlarını kullanma.
 • Dosya oluşturma maskeleri(umask) değiştirebilme.
 • Dosya erişimlerinde grup alanını kullanarak grup üyelerine erişim izni verme.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*chmod     *umask     *chown     *chgrp


104.6 Sembolik ve Hard Bağlantı(link) Oluşturma ve Değiştirme

Ağırlık         2

Açıklama     Adaylar hard veya soft bağlantı oluşturabilmeli ve bu bağlantıları yönetebilmelidir.

Temel Bilgi Alanları:

 • Bağlantılar oluşturma
 • Hard veya soft bağlantıları tanımlama
 • Dosya kopyalama ile bağlantı kurma arasındaki farklılıklar.
 • Sistem yönetim işleri için bağlantıların kullanılması

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*ln


104.7 Sistem Dosyalarını Bulma ve Dosyaları Doğru Yerlere Yerleştirme

Ağırlık         2

Açıklama     Adayların Filesystem Hierarchy Standard (FHS) tarafından belirlenen dosya ve dizin sınıflandırması hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Temel Bilgi Alanları:

 • FHS(Filesystem Hierarchy Standard) standartlarına göre dosyaların doğru yerlerini anlama.
 • Linux’de dosya ve komutları bulma
 • FHS standartlarına göre önemli dosya ve dizinlerin yerlerini ve amacını bilme.

Kullanılan dosyalar, terimler ve araçların kısmi bir listesi:

*find     *locate     *updatedb     *whereis     *which     *type     */etc/updatedb.con


 

Bilgilerin güncel haline (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

LPI tarafından verilen diğer sertifikalarla ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.