Mevcut ağımızda bulunan cihazlara uzaktan yönetebilmek için kullandığımız “snmp” protokolünün Huawei switchlerde nasıl ayarlandığını uygulayacağız.

Mevcut ağımızı dahia iyi yönetebilmek için ağ altyapımızı oluşturan tüm donanımların sürekli izlenmesi gerekmektedir. Bunun için kullanılan en iyi yöntem “SNMP” protokolü ile cihaza ait bilgilerin sürekli çekilerek  ağ izleme yazılımları (Örneğin: Zabbix) ile izlenmesidir. Böylece switchimizle alakalı alarm durumlarını izleyebilir, backup, firmware update vb. gibi işlemleri uzaktan gerçekleştirebiliriz.

Aşağıda Huawei cihazların “snmp” protokolü ayarlarının yapılmasını uygulayacağız.

“read” ile sadece cihazdan gelen bilgileri okuyabiliriz. Eğer cihaz üzerinde farklı işlemler yapılmak istenirse (firmware update, backup gibi) “write” komutunu kullanmalıyız.

“snmp” protokolü varsayılan olarak UDP 162 portunu kullandığı için herhangibir port belirtmediğimiz sürece iletişim UDP-162 numaralı porttan yapılır.

Eğer gönderilen paket boyutunu sınırlamak istersek (Huawei switch te 12000 byte dır) kullanacağımız “snmp-agent packet max-size  byte_cinsinden_boyut” komutu ile sınırlandırabiliriz.

Yukarıdaki komutlar ile ilk olarak snmp-agent ı aktif ettik. Daha sonra snmp protokolünde bulunan 3 versiyondan (v1,v2,v3) en çok kullanılan 2. Versiyonu kullanabilmek için “community name” ini ayarladık ve “read” komutu ile bilgileri okuma izni verdik. Daha sonra bilgileri sadece belirlediğimiz ip adresine (ağ izleme programımızın kurulu olduğu sunucu ) yollamak için gerekli ayarları yaptık. Son olarakta karşılıklı olarak bilgilerin gönderilmesi-alınması sürecinde güvenlik amacıyla 1024 bitlik rsa-key anahtarı oluşturduk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.