Ağ alt yapımız sürekli büyüyen bir yapıysa hangi cihazın hangi cihaz ile hangi portlardan bağlı olduğunu görmek istersek, kısacası ağımızı haritalandırmak istersek kullanmamız gereken protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol) yani  Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü dür. Bu protokol sayesinde tam olarak hangi switch hangi switch ile hangi porttan haberleşir, cihazların temel özellikleri nedir gibi bilgileri bize göstermektedir. En önemli özelliği ise lldp nin marka bağımsız olmasıdır.

Aşağıdaki örneklerde huawei ve extreme marka anahtarlar üzerinde basit bir şekilde lldp protokolünü aktif etmeyi ve tam olarak ne işe yaradığını göreceğiz.

Extreme cihazlar ayrıca kendi aralarında lldp harici olarak Exos’a özel edp (Extreme Discovery Protocol) de kullanırlar.

Cdp protokolü sadece Cisco marka cihazlarda kullanılır ve lldp protokolü ile aynı işlevi görür.

LLDP protokolü ile taşınan bilgilerin yapısına TLV denir. Yani Type,Length,Value şeklindeki taşınan bilgiye ait üç özelliğin kısaltmasıdır.

Yukarıdaki resimde ilk olarak tüm portlarımızın lldp özelliğini aktif ediyoruz. Daha sonra “configure lldp ports all advertise all-tlvs” komutu ile her türden,boyuttan tlv yapısındaki tanıtıcı paketlere izin veriyoruz. Son olarak “show lldp ports all” seçeneği ile tüm portlarımızdaki lldp yapısına göz gezdirebiliriz, ayrıca lldp protokolü ile ilgili paket gönderim süresi, yenileme süresi, bekleme süresi gibi bilgileri saniye cinsinden görebiliriz.

Huawei cihazlarda ise cihazımızın cli ekranına gelip “system view” komutu ile  giriş yaptıktan sonra “lldp enable” komutunu yazmamız yeterli olmaktadır. Ayrıca lldp paketleri ile ilgili varsayılan değerleri değiştirmek istersek:

lldp message-transmission interval komutu paketin kaç saniyede bir gönderilmesini ayarlamamıza yarar.

lldp message-transmission delay komutu paket iletimlerinde gecikmenin kaç saniye olabileceğini ayarlamamıza yarar.

lldp message-transmission hold-multiplier komutu ise paket gecikmelerinde iletişimin ne kadar süre daha açık kalacağını ayarlamamıza yarar.

display lldp neighbor interface ethernet 0/0/1 komutu ile ilgili ethernetin sahip olduğu komşu ile ilgili bilgileri görebiliriz.

Bu işlemleri yaptıktan sonra eğer NMS (Network Management System) yazılımlarından herhangi birini kullanıyorsak yukarıdaki resimdekine (Netsight-One view) benzer bir güzelliğe sahip oluruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.