Esxi sunucumuzda snmp servisini aktif etmek istediğimiz zaman “Call “HostServiceSystem.Start” for object ” serviceSystem-125″ on vCenter Server “esxi_sunucu_adı” failed “ şeklinde bir hata almışsak bunun nedeni snmp xml dosyasındaki eksiklikten kaynaklanmaktadır. Bu durumu gidermek için ilk olarak esxi sunucumuza ssh ile bağlanmamız gerekiyor. Ssh servisini aktif edebilmek için aşağıdaki resimde gösterilen adımları sırasıyla uyguluyoruz.

Bağlandıktan sonra “cd /etc/vmware” dizinine geçiş yapıyoruz.

İlk olarak her ihtimale karşı burada bulunan “snmp.xml” dosyasını “cp snmp.xml snmp.xml.yedek” komutu ile yedekliyoruz.

Daha sonra vi dosya editörü ile “snmp.xml” dosyasını açıyoruz.

Açılan dosyanın içeriği aşağıdaki gibi görülecektir.

Dosyanın içeriğini tamamen silerek aşağıda bulunan satırların tamamını dosyaya kopyalıyoruz yada yazıyoruz.

Aşağıdaki xml kodları vmware’in resmi sitesinden alınmıştır.   https://kb.vmware.com/s/article/2056832

vi editöründe “i” tuşuna basarak insert moduna geçtikten sonra dosya içerisinde değişiklikler yapabiliriz. Yapılan değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için ilk olarak “Esc” tuşuna basmamız ve daha sonra “:q!” yazmamız gerekir. Değişiklikleri kaydederek çıkmak için “Esc” tuşuna basmamız ve “:wq” dememiz yeterlidir.İmlecin bulunduğu satırın tamamını silmek için “Esc” tuşuna basmamız ve “dd” yazmamız yeterlidir.

Tüm işlemler bittikten sonra sunucumuzdaki snmp servisini tekrardan başlatmamız yeterlidir.

Snmp servisini aktif etmeye çalıştığımızda bu seferde  “Call “HostServiceSystem.Start” for object “serviceSystem-62” on vCenter Server “esxi_sunucu_adı” failed.” Hatasını alırsak direk esxi sunucumuza ssh ile bağlanıp çalışmalara başlıyoruz. SSh bağlantısını sağladıktan sonra ilk olarak bağlantıda kullanacağımız communities adını belirliyoruz ve esxi sunucumuzun güvenlik duvarında gerekli izinleri veriyoruz.

Ayrıca arayüz üzerinden de belirli ip adreslerine yada ip bloklarına izin vermeyi ayarlayabiliyoruz. Aşağıdaki resimde gösterilen adımları takip ederek kolayca işlemleri yapabiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.