Vmware üzerinde oluşturduğumuz  sanal sunucumuza Centos 7 (ve diğer linux türevleri) kurduğumuz sırada disk encrypt seçeneğini seçerek yapılandırdığımız zaman sistemi yeniden başlatınca sanal sunucumuz diskleri okumaya başladığı satırda kalmaktadır (aşağıdaki resime benzer sahne).

Bunu nedeni ise sunucumuzu çalıştırmaya başladığımızda çalışan kernel satırında bulunan “rhgb quiet” komutlarıdır.  Sunucumuzu  grafik arayüzlü olacak şekilde (with GUI) kurmuş olsaydık karşımıza parola ekranı gelecekti

fakat  minimal kurulum yaptığımız için arayüz (X Windows) olmadığı için ve açılış yöneticimizde (Grub2) “rhgb quiet” komutları önyükleme sırasında bir çok iletiyi arka plana atarak kullanıcının görmesini engellediği için disk parola giriş satırımızı da arka plana atmaktadır.

rhgb = redhat graphical boot – This is a GUI mode booting screen with most of the information hidden while the user sees a rotating activity icon spining and brief information as to what the computer is doing.

quiet = hides the majority of boot messages before rhgb starts. These are supposed to make the common user more comfortable. They get alarmed about seeing the kernel and initializing messages, so they hide them for their comfort.

İlk aşamada sistemimizi açabilmek  manuel şekilde kernel komutlarını düzenlememiz gerekiyor. Sistem ilk açıldığı sırada gelen kernel seçim ekranında “e” tuşuna basıyoruz.

Ekrana gelen komutlar topluluğunda ( /boot/grub2/grub.cfg yani /etc/grub2.cfg dosyasıdır) bulunan “rhgb quiet” komutlarını siliyoruz ve “Ctrl+X” komutu ile düzenlediğimiz şekilde kerneli çalıştırıyoruz.

Daha sonra karşımıza disk parolamızı soran satır gelir ve parolayı girdikten sonra oturum açabiliriz.

Her defasında bu işlemi yapmamak için “/etc/default/grub” dosyasını “vi” ile açarak “GRUB_CMDLINE_LINUX” satırında bulunan “rhgb quiet” komutlarını kaldırır ve değişiklikleri kaydederiz.

Son olarak bu dosyada yaptığımız düzenlemenin etkili olabilmesi için “grub2-mkconfig –output=/boot/grub2/grub.cfg” komutu ile değişiklikleri aktif hale getiririz (Bu komut sayesinde /boot/grub2/grub.cfg , /etc/grub2.cfg dosyasıda güncellenecektir ). 

Artık herhangibir sorun yaşamadan sisteme giriş yapabiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.